Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on kaiken ikäisissä

Share |

Lauantai 30.6.2018 - Sanna Marin


Tällä viikolla vietetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja yhdenvertaisuutta edistävää Pride-viikkoa. Viime vuosina on otettu tärkeitä edistysaskeleita sateenkaarivähemmistöjen yhdenvertaisuuden parantamiseksi suhteessa cis-sukupuolisiin ja heteroseksuaaleihin. Kuluneella eduskuntakaudella on esimerkiksi astunut voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki ja tänä keväänä on säädetty naisparien ja heidän lastensa oikeusturvaa parantava äitiyslaki. Lisäksi translain uudistamisesta on tehty 85 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite, jossa vaaditaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista. Viimeistään seuraavan hallituksen on otettava ihmisten itsemääräämisoikeutta loukkaavan ja ihmisoikeuksia polkevan translain uudistaminen agendalleen. 

Lakien säätämisen ja niiden uudistamisen lisäksi vähemmistöjen asemaan ja hyvinvointiin pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota myös arjessa. Moni joutuu yhä pohtimaan, miten esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunta, neuvolan työntekijä, lastentarhanopettaja tai vanhustenhoitaja häneen ja hänen perheeseensä suhtautuu. Näin ei pitäisi tietenkään olla.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on kaiken ikäisissä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Mitä haavoittuvammassa asemassa ihminen on, sitä sensitiivisemmin hänet kohtaavan ammattilaisen pitää osata toimia. Jokainen ihminen ansaitsee turvallisen olon käyttäessään palveluja, eikä ketään saa pakottaa takaisin kaappiin sairauden, vanhuuden tai jonkin muun syyn vuoksi.

Tampere otti uuden yhdenvertaisuuslain mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman käyttöön vuonna 2017. Siinä linjataan, että yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät näkökohdat huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja, että kaupunki edistää yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumista kaikissa muodoissaan ja puuttuu havaittuun tai ilmoitettuun syrjintään. Tämä koskee sekä henkilöstöä että palvelujen toteuttamista. Jotta linjaus voi myös käytännössä toteutua vaatii se tiedon lisäämistä henkilöstön aktiivisen koulutuksen kautta. Tähän työhön kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi Setan ja Transtukipisteen asiantuntijoita tai hyödyntää heidän valmiita koulutuksiaan.

Avainsanat: Pride, Translaki, Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, Yhdenvertaisuus