Marin: Veronkorotus järkevämpi vaihtoehto kuin palveluista leikkaaminen

Share |

Maanantai 13.8.2018 - Tiedote


Tampereen viranhaltijoiden esittämät säästöt eivät saa sosialidemokraattien kaupunginvaltuutetulta Sanna Marinilta tukea. Hän muistuttaa, että valtuusto päätti huhtikuussa yli 40 miljoonan euron tasapainottamisohjelmasta ja nyt kaavaillut säästöt rajattiin tuolloin listan ulkopuolelle. Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmät käsittelevät asiaa tänään kokouksissaan.

- En hyväksy nyt esitettyjä säästöjä esimerkiksi omaishoitoon, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Säästöpäätökset on tehty ja kun keskustellaan uusista toimista, on verotuksen oltava ensisijainen keino talouden tasapainottamiseen, Marin sanoo.

Marin katsoo, että esitetyt säästöt heikentävät Tampereen vetovoimaa nuorten aikuisten ja perheiden keskuudessa. Hän huomauttaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset työskentelevät jo jaksamisensa rajoilla.

- Valtuuston kesäkuun talous- ja strategiaseminaarissa yhtenä keskeisenä ongelmana nähtiin nuorten aikuisten ja erityisesti korkeakoulutettujen naisten poismuutto Tampereelta. Nyt kaavaillut säästöt perheiden palveluihin ja koulutukseen ovat vihoviimeinen asia, jota Tampere tarvitsee, toteaa Marin.

Marin näkee myös, että esitetyt säästöt eivät todellisuudessa auta kaupungin talouden tasapainottamisessa. Ongelman ydin on hänen mukaansa tulopuolella. Kaupunkia ovat rokottaneet erityisesti verrokkikaupunkeja korkeampi työttömyys, kaupungin näkökulmasta epäedullinen valtionosuusuudistus, valtionosuusleikkaukset ja yhteisöverotuoton suhteellinen heikkeneminen.

- Nyt esitetyt leikkaukset palveluihin siirtäisivät kustannuksia muualle, eivätkä toisi todellisia säästöjä. Esimerkiksi omaishoidosta leikkaaminen näkyisi myöhemmin kustannuksina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samoin lapsilta ja perheiltä leikkaaminen. Tamperelaiset ihmiset valitsevat mieluummin kunnallisveron korotuksen kuin palvelujen heikentämisen. Se on myös mittaluokaltaan oikeansuuruinen toimenpide, Marin sanoo.

Avainsanat: Tiedote, Tampere, Talous, Verotus