SDP haluaa Suomeen kaupunkipoliittisen strategian

Share |

Perjantai 24.8.2018 - Tiedote


SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella keskusteltiin tänään kaupunkien tulevaisuuden haasteista ja esitettiin viisi ratkaisua, joilla puututaan eriarvoisuuden kasvuun kaupungeissa. Tasa-arvoinen kaupunki -kokonaisuutta esitellyt puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin näkee, että Suomi tarvitsee kaupunkipoliittisen strategian, jolla vastataan kaupungistumisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Strategiaa ovat esittäneet Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

– Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan ministeriörajat ylittävä kaupunkipoliittinen strategia, joka vastaa kaupungistumisen haasteisiin ja tunnistaa kaupunkien erityistarpeet niin lainsäädännön kuin rahoituksen osalta, Lyly ja Razmyar katsovat.

– Kaupungistuminen on iso yhteiskunnallinen kysymys. Väestön keskittyminen haastaa niin kaupungit kuin koko Suomen. Siksi strategiaa tarvitaan, Marin sanoo.

SDP näkee, että valtion pitää tunnistaa erilaisten kaupunkien ja kuntien tarpeet. Keskeisiä tulevaisuuskysymyksiä kaupungeissa väestön keskittymisen ja kaupungistumisen lisäksi ovat esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun, ilmastonmuutokseen, työn muutokseen, demokratiaan ja kaupunkien toimintakykyyn liittyvät asiat.

– Tunnistamme kaupunkien haasteet ja etsimme niihin ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden, kaupunkien ja asukkaiden kanssa. Tavoitteenamme ovat sosiaalisesti oikeudenmukaiset, ympäristöllisesti kestävät ja taloudellisesti vastuulliset kaupungit, Marin tiivistää.

Ratkaisuja kaupunginosien eriytymiseen ja eriarvoisuuden kasvuun

SDP haluaa puuttua kasvavaan eriarvoisuuteen valtakunnallisesti ja kaupungeissa. Kaupunginosien eriytyminen on moniulotteinen ilmiö, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan poliittisia toimia eri hallinnonaloilla ja -tasolla.

SDP esittää viittä kokonaisuutta ja joukon konkreettisia toimenpiteitä, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa:

1. Turvataan ihmisille riittävä toimeentulo ja kavennetaan tuloeroja.

2. Luodaan ihmisille mahdollisuuksia parempaan elämään palvelujen ja koulutuksen avulla.

3. Rakennetaan sosiaalisesti monipuolisia, laadukkaita ja turvallisia asuinalueita.

4. Parannetaan kaupunginosien viihtyisyyttä, elinvoimaa ja joukkoliikenneyhteyksiä.

5. Edistetään ihmisten luottamusta tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin.

Tutustu Tasa-arvoinen kaupunki – SDP:n ratkaisuja kaupunginosien eriytymiseen
ja eriarvoisuuden kasvuun -esitysdioihin ja konkreettisiin toimenpide-esityksiin täältä.

dfb85f17-2f25-4d8d-8a70-4c0075d255f1-1200x900.jpg

Avainsanat: Tiedote, SDP, Kaupunkipolitiikka