SDP:n Marin: Hallitus on heikentänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa

Share |

Tiistai 4.9.2018 - Tiedote


SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin pitää huolestuttavana – joskaan ei yllättävänä – tuoreita tutkimustuloksia, joiden mukaan miehet ovat hyötyneet vuosien 2016–2018 verotuksen ja sosiaalietuuksien muutoksista useammin kuin naiset, kun taas valtaosa harjoitetun talouspolitiikan häviäjistä on naisia. Tulokset selviävät tänään julkaistusta Tasa-arvoa talousarvioon -selvityksestä. 

Marinin mielestä tutkimustulokset on otettava vakavasti ja talouspoliittisessa päätöksenteossa on siirryttävä sukupuolivaikutusten arviointiin.

– Tiivistetysti voidaan todeta, että Sipilän hallituksen talouspolitiikan maksajina ovat olleet erityisesti naiset ja jo valmiiksi heikossa asemassa olevat. Edes hallituspuolueet eivät voi asiaa enää kieltää tai muuksi selittää. Seuraavaksi on ratkaistava, miten epätasa-arvoinen tilanne korjataan. Kun tämä hallitus ei siihen nähtävästi kykene, on asian oltava seuraavan hallituksen työlistan kärjessä.

Marin muistuttaa, että sukupuolitietoista budjetointia tehdään jo kansainvälisesti, mutta Suomessa asiaa on sivuttu korkeintaan juhlapuheissa.

– Jos haluamme jatkossa mieltää itsemme tasa-arvoiseksi maaksi, on sukupuolivaikutusten arviointi otettava lähtökohdaksi niin verotuksesta, työllisyydestä kuin tulonjaosta päätettäessä.

Valtioneuvoston selvityksessä tehdyt laskelmat osoittavat, että valtion budjetti vaikuttaa eri mies- ja naisryhmiin eri tavoin. Vuosien 2016–2018 verotuksen ja sosiaalietuuksien muutokset ovat hyödyttäneet 61 prosenttia miehistä ja 54 prosenttia naisista. Naisten käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet suhteessa useammin ja enemmän kuin miesten. 55 prosenttia hallituksen toimien johdosta yli 50 euroa vuositasolla hävinneistä noin puolesta miljoonasta henkilöstä oli naisia, ja näiden naisten käytettävissä olevat tulot pienenivät 0,41 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesten. Etenkin sosiaalietuuksien indeksileikkaukset ja -jäädytykset ovat heikentäneet naisten ja miesten taloudellista tasa-arvoa.

Avainsanat: Tiedote, Tasa-arvo, Talouspolitiikka