KUKA SANNA?

Olen 31-vuotias pirkanmaalainen kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja. Tulin valituksi eduskuntaan vuoden 2015 vaaleissa 10 911 äänellä. Tämän lisäksi toimin Tampereella kaupunginvaltuutettuna nyt toista kautta. Kiitos kaikille vuoden 2017 kuntavaaleissa minua äänestäneelle 5783 tamperelaiselle!

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Ylioppilaaksi kirjoitin Pirkkalan yhteislukiosta vuonna 2004.

Työelämässä olen ollut enemmän tai vähemmän 15-vuotiaasta asti. Työkokemusta on kertynyt niin valtion- ja kunnanhallinnosta, asiantuntijatyöstä ihmisoikeuskysymysten parissa kuin kaupan alan kassaduunistakin. Ensimmäinen työni oli kesätyö leipomon pakkaamossa.

Vapaa-aikani kuluu läheisten ihmisten seurassa sekä ulkoillessa Pirkanmaan erinomaisissa lähiluontokohteissa kuten Seitsemisissä, Helvetinjärven kansallispuistossa, Birgitan polulla, Tampereen Kaupissa ja Pirkkalan Taaporinvuorella.

Tausta

Juureni löytyvät neljän kunnan alueelta. Olen syntynyt Helsingissä, asunut Espoossa, veittänyt kasvu- ja kouluvuoteni Pirkkalassa ja vihdoin kotiutunut Tampereelle. Kalevan kaupunginosassa olen asunut avomieheni kanssa vuodesta 2007. Kalevassa pidän erityisesti asuinalueen monimuotoisuudesta. Puistot, koulut, monenlaiset liikuntapaikat, 50-luvun talot ja alueella asuvat erilaiset ihmiset, opiskelijoista vanhuksiin, ovat Kalevan sielu ja sydän.

Olen sateenkaariperheen lapsi. Minulle ihmisoikeudet, tasa-arvo tai ihmisten yhdenvertaisuus eivät ikinä ole olleet mielipidekysymyksiä vaan moraalikäsitykseni perusta. Politiikkaan lähdin mukaan, koska haluan vaikuttaa siihen miten yhteiskunta näkee kansalaisensa ja heidän oikeutensa.

Politiikka

Olen toiminut aktiivisesti politiikassa noin kymmenen vuoden ajan. Vaikuttaminen ja osallistuminen ovat minulle kansalaisoikeuksia. Asioiden muuttaminen vaatii sitoutumista. Hyvinvointivaltio tai työelämän pelisäännöt eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan kovan työn tulosta. Sosialidemokratia iski arvomaailmaani tasa-arvon, vapauden ja rauhan liikkeenä.

Myös ympäristöarvot ovat lähellä sydäntäni. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat aikamme suurimpia ongelmia. Näihin vaikuttaminen vaatii vahvaa poliittista päättäväisyyttä ja tahtoa.

Arvoni

Vapaus on minulle vapautta tehdä ja saavuttaa asioita perhetaustasta, kulttuuritaustasta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Yhteiskunnan tehtävänä on mahdollistaa yksilöiden vapaus turvaamalla kaikille yhdenvertaiset sosiaalisten oikeudet. Aito vapaus edellyttää tasa-arvoa.

Tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus hyvään elämään, riittävään toimeentuloon sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Politiikan tehtävä on purkaa ja muuttaa ihmisiä eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita.

Solidaarisuus tarkoittaa minulle yhteisvastuuta ja yhteisöllisyyttä. Solidaarisuuden toteutuminen edellyttää vastuuta myös ympäristöstä, jotta tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.